Utiliteitsbouw

In de vele jaren die wij als bouw- en metselbedrijf actief zijn, hebben wij verschillende grote utiliteitsprojecten gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: bedrijfspanden, kindvriendelijke speelgelegenheden en overheidsgebouwen.

Het betreft vaak grotere projecten waarbij veel partijen betrokken zijn. Hierdoor is het belang van een goede nauwkeurige planning nog groter dan bij bijvoorbeeld woningbouw. Wij dragen er zorg voor dat alle partijen tijdig de zaken verwezenlijkt hebben. Wij begeleiden een project van A tot Z, oftewel vanaf het uitzetten van de fundering tot aan de laatste steen in de erfverharding.Jan van Enschot: 06-53759055
Jan van der Kaa: 06-53785791

Kantoor:
Lange Wagenstraat 63a
5126 BB Gilze

T 0161-453957
E info@bouwbedrijfkaavanenschot.nl